Trải qua 02 ngày Hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2022-2023 do Nhà Thiếu nhi phối hợp với Hội đồng Đội, Phòng giáo dục và đào tạo Quận 12 tổ chức đã thu hút 148 trại sinh tham gia. Các bạn trại sinh đã trải qua các môn thi: Semaphore, Morse, nút dây, dấu đường, mật thư, phương hướng, ước đạt, cây thuốc nam, nghi thức, múa hát tập thể, quản trò, kiến thức, viết kế hoạch,....

Chúc mừng 142/148 được công nhận Hoàn thành chương trình rèn luyện đội viên chuyên hiệu Học nghi thức - Rèn kỹ năng năm học 2022-2023. Chúc mừng Khối 6: 47/63, Khối 7: 34/40, Khối 8: 44/45 được công nhận danh hiệu "Chỉ huy Đội giỏi cấp quận năm học 2022-2023".

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Hội thi chỉ huy Đội giỏi năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Quận 12

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở