🌈 🌈 LỊCH KHAI GIẢNG KHÓA 6/2022 🌈 🌈

🐯️ Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý Thầy Cô, Phụ huynh và các em Thiếu nhi hiện đang học tập và sinh hoạt ở các Lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi Thành phố:

☘️ Lịch khai giảng khóa mới 06/2022: ghi danh học sinh mới từ ngày 22/10/2022, khai giảng ngày 05/11/2022.

🌻 Thông tin chi tiết xin liên hệ: 0888.2442.39 - Phòng Giáo vụ (P.105) - Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh (số 4 Tú Xương, P.Võ Thị Sáu, Q.3)

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh

Lịch khai giảng khóa 06.2022 Lớp năng khiếu Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh