Thực hiện công văn số 1156/UBND-VX ngày 28/3/2020 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên thành phố do dịch bệnh Covid-19.

Nay Nhà Thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Quý thầy cô, phụ huynh và các em thiếu nhi hiện đang học tập và sinh hoạt tại các lớp năng khiếu tại Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 19/4/2020 (chủ nhật).

Thông báo khóa 1.2020