🌈 Từ 0 giờ ngày 29/6/2021 thành phố chúng ta tiếp tục áp dụng Chỉ thị 10 của UBND TP.Hồ Chí Minh.

🌈 Mỗi công dân hãy nghiêm chỉnh chấp hành để sớm đưa thành phố trở lại cuộc sống bình thường. Chúng ta hãy cùng chia sẻ để mọi người hiểu rõ, không hoang mang và thực hiện đúng về Chỉ thị 10 các bạn nhé!

Chỉ thị 10 - Thành phố Hồ Chí Minh

#he2021 #emvuikhoemoingay