❤️ Sáng chủ nhật các em Đội Kỹ năng Khéo tay - Khoa Sáng tạo Kỹ thuật, Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh được hướng dẫn thực hiện món chè chuối rất ngon và hấp dẫn.
❤️ Đội Kỹ năng Khéo tay sinh hoạt định kỳ vào sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần từ 8g30 đến 10g30.
☎️ Thông tin chi tiết liên hệ Cô Định 0908.506.663, Khoa Sáng tạo Kỹ thuật, phòng 308, Nhà Thiếu nhi Tp. Hồ Chí Minh, số 4 Tú Xương, p.7, q.3, Tp. Hồ Chí Minh.

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khéo tay hay làm: Thực hiện món chè chuối cùng Đội Kỹ năng Khéo tay

Khoa Sáng tạo Kỹ thuật