Nhằm bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội cho lực lượng Chỉ huy Đội trên địa bàn Quận. Ngày 11/02/2023, Ban Thường vụ Quận Đoàn – Hội đồng Đội – Nhà Thiếu nhi Quận tổ chức chương trình tập huấn Ban chỉ huy Liên đội quận Bình Thạnh năm học 2022 – 2023.

Với sự tham gia và báo cáo chuyên đề của thầy Huỳnh Toàn – Trường khoa Đội, Trường Đoàn Lý Tự Trọng và thầy Cao Xuân Vũ – Giáo viên Trường Đoàn Lý Tự Trọng. Tại Chương trình Ban Tổ chức đã trao Quyết định công nhận Ban Chỉ huy Liên đội cho 38 Liên đội Trường Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn Quận.

Buổi tập huấn đã bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các Ban chỉ huy Liên Đội Tiểu học – Trung học cơ sở trên địa bàn Quận, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tính tự quản trong lực lượng Chỉ huy Đội. Trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội cần thiết cho Ban chỉ huy Liên đội nhằm giúp các em bồi dưỡng kiến thức, tự tin thực hiện nhiệm vụ công tác Đội.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Bình Thạnh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Bình Thạnh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Bình Thạnh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Bình Thạnh

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2022 - 2023 - Nhà Thiếu nhi Bình Thạnh

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở