1. Liên hoan “Phụ trách Sao giỏi” Quận 1, năm học 2020 - 2021 vào ngày 02/4/2021 tại Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1.

Nhằm tạo điều kiện cho các em Đội viên khối tiểu học tham gia rèn luyện và nâng cao kỹ năng sinh hoạt Sao nhi đồng, trang bị các kỹ năng hoạt động hàng ngày, xây dựng đội ngũ Phụ trách Sao tại từng liên đội. Từ đó, các em có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm từ thầy cô, bạn bè nhằm hoàn thiện bản thân. Đồng thời, Liên hoan Phụ trách Sao giỏi vừa là sân chơi, vừa là môi trường tốt để các em rèn luyện và hoàn thành tốt chuyên hiệu đội viên hạng “Măng non” theo yêu cầu rèn luyện của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Liên hoan “Phụ trách Sao giỏi” Quận 1 năm 2021 có 16/16 liên đội khối tiểu học tham gia. Kết quả: có 5 giải A, 5 giải B, 6 giải C

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

2. Hội thi “Chỉ huy Đội giỏi” Quận 1, năm học 2020 – 2021 vào ngày 03, 04/4/2021 tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức.

Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên hạng Sẵn sàng dành cho các Đội viên khối Trung học cơ sở. Kiểm tra đánh giá thông qua hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp quận. Từ đó, giúp các em đáp ứng yêu cầu của người Đội viên đồng thời rèn luyện ý thức tổ chức kỹ luật, nâng cao tính tự quản trong tập thể.

Hội thi được chuẩn bị và tổ chức tại Trường Đoàn Lý Tự Trọng, Phường Bình Thọ, TP.Thủ Đức. có 80 em của 11/11 Liên đội THCS tham gia thi.

• Với 19 nội dung thi trong 7 phân môn:
1- Kiến thức tổng quát: Trắc nghiệm kiến thức
2- Kỹ năng nghiệp vụ công tác Đội: Xử lý tình huống công tác Đội, Nghi thức Đội, Nghi lễ Đội.
3- Kỹ năng thực hành xã hội: Giao tiếp bằng tiếng Anh.
4- Kỹ năng dã ngoại: Thám du, Phương hướng, Quan sát, Ước đạt, Sơ cấp cứu.
5- Kỹ năng trại: Dựng lều, Nút dây ứng dụng, Thủ công trại,
6- Kỹ năng sinh hoạt tập thể: Hát múa tập thể, Quản trò,
7- Kỹ năng truyền tin: Morse, Semaphore, Mật thư, Dấu đường.

Kết quả: 25 em được công nhận Chỉ huy Đội giỏi Quận 1. 80 em được công nhận hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên hạng “Sẵn sàng”.

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Liên hoan Phụ trách Sao giỏi và Hội thi Chỉ huy Đội giỏi - Nhà Thiếu nhi Quận 1

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở