TRIỂN LÃM HÌNH ẢNH VỚI CHỦ ĐỀ “BÁC HỒ - BÁC TÔN” “HAI CON NGƯỜI – MỘT CHÍ HƯỚNG”

Nhân kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2020), Nhà Thiếu nhi phối hợp cùng Bảo tàng Tôn Đức Thắng tổ chức triển lãm hình ảnh với chủ đề “Bác Hồ - Bác Tôn” - “Hai con người - Một chí hướng” nhằm giúp các em thiếu nhi đang tham gia sinh hoạt tại các CLB, đội nhóm năng khiếu hiểu thêm về cuộc đời, thân thế và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng; qua đó xây dựng và hình thành tình yêu quê hương và lòng tự hào dân tộc trong mỗi em thiếu nhi.

Hoạt động triển lãm phục vụ tham quan từ ngày 15/08/2020 đến hết ngày 15/09/2020.

Khu hoạt động triển lãm được trưng bày tại Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức; mỗi ngày thu hút bình quân khoảng 60 lượt thanh thiếu nhi tham quan mô hình hoạt động.

Triển lãm hình ảnh Bác Hồ - Bác Tôn - Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức

Triển lãm hình ảnh Bác Hồ - Bác Tôn - Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức

Triển lãm hình ảnh Bác Hồ - Bác Tôn - Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức

Triển lãm hình ảnh Bác Hồ - Bác Tôn - Nhà Thiếu nhi Quận Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở