Ngày 25/11/2023, nhằm tạo điều kiện giao lưu và học hỏi giữa các bạn là Ban Chỉ huy Liên đội khối Tiểu Học và Trung học cơ sở, Ban Thường vụ Quận Đoàn, Hội đồng Đội Quận phối hợp với Nhà thiếu nhi Quận 3 tổ chức chương trình Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội khối Tiểu Học và Trung học cơ sở năm học 2023 - 2024.

Chương trình tập huấn có sự tham gia của 190 Chỉ Huy Đội đến từ các Liên đội trên địa bàn Quận 3. Tại buổi tập huấn, các bạn đội viên, học sinh Ban Chỉ huy Liên đội khối Tiểu học và Trung học cơ sở đã được tập huấn với các nội dung hữu ích sau:
- Kỹ năng giao tiếp và triển khai nội dung trước đám đông
- Vai trò và lao động của Ban chỉ huy Liên đội, phương pháp làm việc nhóm, phân công nhiệm vụ trong Ban Chỉ huy Liên đội;
- Hướng dẫn thực hiện công tác Sao Nhi đồng, vai trò Phụ trách Sao, kiến thức cơ bản về Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- Kĩ năng thiết kế, lập kế hoạch, tổ chức các chương trình của Đội;
- Sân chơi khéo tay – Siêng làm.

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Tập huấn Ban chỉ huy Liên đội năm học 2023 - 2024 - Nhà Thiếu nhi Quận 3

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở