Nhằm kiểm tra kiến thức, bản lĩnh và năng lực của các bạn đang sinh hoạt và học tập tại Đội nghi lễ Nhà Thiếu nhi thành phố Thủ Đức thông qua các hoạt động biểu diễn các bài nhạc có nội dung về Đội, Đoàn, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước.
Nhằm tạo sân chơi thiết thực, bổ ích, đồng thời là dịp để giao lưu, sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện tính tập thể, tính tổ chức kỷ luật của Đội; đồng thời tuyên dương các bạn có hoạt động tích cực, tham gia sinh hoạt đầy đủ các buổi tập luyện và các buổi diễn phục vụ.

Qua đó bồi dưỡng lực lượng nòng cốt, xây dựng và phát triển Đội nghi lễ ngày một vững mạnh.

Trải qua hơn 1 tháng tập luyện đầy quyết tâm của 04 nhóm thuộc Đội nghi lễ Nhà Thiếu nhi Tp. Thủ Đức. Ngày 18 tháng 09 năm 2023 các nhóm sẽ cùng nhau toả sáng và tranh tài trực tiếp ở Hội thi Band Club dành cho thành viên đang sinh hoạt tại đội Nghi lễ Nhà Thiếu nhi TP. Thủ Đức năm 2023 với chủ đề “Nghi lễ TP. Thủ Đức – phát triển – cống hiến”.

Hội thi Band club - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi Band club - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi Band club - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi Band club - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hội thi Band club - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở