Sáng ngày 5/8/2023 Nhà Thiếu nhi tổ chức "Ngày cuối tuần sạch và xanh" cho các em thiếu nhi trong Câu lạc bộ, đội nhóm tham gia vệ sinh và thu gôm rác tại khu vực viên công viên Thị Trấn Cần Thạnh.

Thông qua việc làm thiết thực nhằm truyền tải ý nghĩa thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn.

Cùng ngày Khoa Thể dục thể thao tổ chức Tập huấn chuyên đề “Vận dụng sinh hoạt các câu lạc bộ, dội nhóm thông qua cá trò chơi tổ chức hoạt động thể thao cho đối tượng phụ trách câu lạc bộ đội nhóm và các nhóm trưởng với nội dung giới thiệu 2 trò chơi mới trong sinh hoạt đội, sinh hoạt clb đội nhóm. Cách thức chơi và chia đội thi đấu với nhau.

Tại buổi tập huấn các phụ trách câu lạc bộ đội nhóm và các nhóm trưởng đã hiểu rõ được thế nào là sinh hoạt thông qua chơi, được trải nghiệm các trò chơi để có thể áp dụng vào các bài học thực tế.

Ngày cuối tuần sạch và xanh - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Ngày cuối tuần sạch và xanh - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Ngày cuối tuần sạch và xanh - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Ngày cuối tuần sạch và xanh - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Ngày cuối tuần sạch và xanh - Nhà Thiếu nhi Huyện Cần Giờ

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở