Nhằm giáo dục thiếu nhi truyền thống vẻ vang của đất nước, về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, nêu cao lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; bồi đắp tình yêu quê hương đất nước, hướng về cội nguồn; Tham quan, học tập và càng tự hào về các di tích lịch sử, công trình kiến trúc văn hóa, qua đó phát huy vai trò, trách nhiệm tuổi nhỏ thành phố trong xây dựng hình ảnh Thành phố Thủ Đức ngày càng văn minh và nghĩa tình.

Sáng ngày 27/7/2023, Nhà Thiếu nhi thành phố Thủ Đức tổ chức Hành trình về nguồn, với chủ đề: “Thủ Đức trong em” cùng với hơn 60 thiếu nhi và phụ trách CLB đội nhóm tham gia.

Hành trình về nguồn năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hành trình về nguồn năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hành trình về nguồn năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hành trình về nguồn năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Hành trình về nguồn năm 2023 - Nhà Thiếu nhi Thành phố Thủ Đức

Khoa Nghiệp vụ Cơ sở