Liên hoan "Khoa học Kỹ thuật" các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi các tỉnh, thành khu vực phía Nam được tổ chức vào ngày 01/11/2020 với sự tham gia của 6 tỉnh, thành khu vực phía Nam và 23 Nhà Thiếu nhi Quận, Huyện TP. Hồ Chí Minh.

Liên hoan diễn ra với hơn 280 thành viên tham gia tranh tài trong các phần thi như: Lắp ráp và điều khiển robot, Thực hành bắn tên lửa nước, Bong bóng tạo hình, Xoay rubik, Triển lãm sản phẩm sáng tạo. Trong chương trình, các đơn vị còn được tham quan Nhà triển lãm "Tác hại của ma túy".

Kết quả Ban Tổ chức đã trao 7 giải A, 10 giải B và 12 giải C cho 29 đơn vị tham gia Liên hoan.

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Liên hoan Khoa học kỹ thuật các tỉnh, thành khu vực phía Nam

Khoa Sáng tạo Kỹ thuật