Nhà Thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến quý thầy cô, phụ huynh và các em thiếu nhi
hiện đang sinh hoạt học tập tại các lớp năng khiếu sẽ bắt đầu học lại vào các ngày như sau:

☘️ Các lớp thứ bảy & chủ nhật bắt đầu học từ ngày 16/5/2020 (Thứ bảy)
☘️ Các lớp thứ ba & thứ năm bắt đầu học từ ngày 19/5/2020 (Thứ ba)
☘️ Các lớp thứ tư & thứ sáu bắt đầu học từ ngày 20/5/2020 (Thứ tư)

Xem lại lịch học các lớp năng khiếu tại đây

Thông báo khóa 1.2020