Liên hoan biểu diễn Nhạc kèn các Nhà Thiếu nhi toàn thành - Năm 2019

Liên hoan biểu diễn Nhạc kèn các Nhà Thiếu nhi toàn thành - Năm 2019