Các đơn vị sử dụng phương tiện tự do, nhanh chóng tập trung về Khu di tích Vườn cau đỏ (Quận 12) để làm lễ xuất phát Hành trình về cội nguồn năm 2018. Hạn chót có mặt lúc 6g45 ngày 14/10/2018.

Lưu ý: Trang phục của hành trình và mang đầy đủ các vật dụng theo Thông báo số 2.