Trưởng phòng: Trần Tiểu Bình

Phó phòng: Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Trung Can

Chức năng nhiệm vụ phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ

1- Hoạt động dịch vụ :

Dịch vụ là những hoạt động lao động mang tính xã hội, tạo ra các sản phẩm hàng hóa không tồn tại dưới hình thái vật thể, không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu nhằm thỏa mãn kịp thời các nhu cầu sản xuất và đời sống sinh hoạt của con người. Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hay không gắn liền với sản phẩm vật chất. Dịch vụ vốn là một hoạt động kinh tế góp phần tăng thêm giá trị, hoặc trực tiếp vào một hoạt động kinh tế khác, hoặc vào một hàng hóa thuộc một hoạt động kinh tế. Các hoạt động dịch vụ thường được phân loại dựa trên mục đích sử dụng và đối tượng sử dụng.

Đối với hoạt động đặc thù của Nhà Thiếu nhi Thành phố, các hoạt động dịch vụ cơ bản hiện nay có thể chia thành 3 loại chính: dịch vụ thông thường, dịch vụ tổ chức hội nghị, biểu diễn chương trình nghệ thuật, sự kiện, dịch vụ giáo dục – đào tạo.

- Dịch vụ thông thường, có thể hiểu đây là các dịch vụ nhằm đáp ứng các nhu cầu cơ bản của con người như nhu cầu ăn uống, nhu cầu an toàn. Hiện nay, các dịch vụ thông thường ở Nhà Thiếu nhi thành phố gồm: dịch vụ trông giữ xe, dịch vụ ăn uống.

- Dịch vụ tổ chức hội nghị, biểu diễn chương trình nghệ thuật, sự kiện là một trong những ngành mới ra đời theo sự hội nhập quốc tế. Đáp ứng các nhu cầu đảm bảo các hoạt động tổ chức sự kiện, hội nghị, biểu diễn chương trình nghệ thuật… đã trở thành các hoạt động khai thác dịch vụ không thể thiếu của Phòng Tổ chức sự kiện và Dịch vụ của Nhà Thiếu nhi Thành phố. Ngoài việc tổ chức trọn gói các dịch vụ này, Nhà Thiếu nhi Thành phố còn liên kết khai thác các trang thiết bị chưa sử dụng hết công suất để phục vụ cho các hoạt động đó.

- Dịch vụ giáo dục - đào tạo cụ thể là dịch vụ rèn luyện Kỹ năng sống (hoạt động đào tạo do Phòng Giáo vụ chịu trách nhiệm tổ chức). Dịch vụ giáo dục, đào tạo, phát hiện và phát triển năng khiếu cho các thiếu nhi trên các lĩnh vực như ngoại ngữ, thẩm mỹ - nghệ thuật và thể dục thể thao do Phòng Giáo vụ Nhà thiếu nhi đảm nhiệm tổ chức. Các hoạt động dịch vụ này đang dần thu hút lượng lớn các em theo học, được phụ huynh tin cậy, các ngành chức năng trong thành phố đánh giá cao trong việc phát triển năng khiếu cho các em và cung cấp cho thành phố lực lượng bổ sung để rèn luyện, trở thành những vận động viên, những lực lượng chuyên nghiệp trên lĩnh vực thể thao – văn hóa – nghệ thuật của thành phố.

Trong ba nội dung hoạt động dịch vụ trên, Phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ đảm nhận chính trong hoạt động Dịch vụ tổ chức hội nghị, biểu diễn chương trình nghệ thuật, sự kiện. Riêng dịch vụ giáo dục và đào tạo, Phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ cũng đảm bảo thực hiện thông qua các hoạt động rèn luyện kỹ năng, trang bị cho các em về những giá trị để từng bước phát triển nhân cách, các hoạt động hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ cho phụ huynh thông qua các hoạt động như:
+ Trại rèn luyện: Nhằm từng bước trang bị cho các em kỹ năng sống tự lập, tinh thần làm việc nhóm thông qua các hoạt động huấn luyện: Rèn luyện ý thức tự giác, kỷ luật; Kỹ năng sống tự lập; Kỹ năng làm việc nhóm; Nhận thức giá trị bản thân; Thấu cảm với gia đình, người thân; Nhận thức giá trị truyền thống…
+ Hướng dẫn kỹ năng làm cha mẹ dành cho phụ huynh thông qua các buổi trao đổi chuyên đề với các đề tài: Làm thế nào để cha mẹ là những người bạn của con, chơi với con, giúp con vượt qua những nỗi sợ hãi...

2. Hoạt động tổ chức sự kiện

Sự kiện là một sự việc diễn ra trong một thời gian, không gian nhất định thu hút một lượng người quan tâm tập trung ý tưởng, sự sáng tạo nhằm truyền đạt một thông điệp. Cùng với sự phát triển nhanh chống của các công ty, các doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ,… trong điều kiện xã hội ngày càng tiến bộ và văn minh. Cùng với nhu cầu của xã hội, các sự kiện đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi cho đối tượng thanh thiếu nhi dần được chú trọng, Phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ đảm nhận việc định hướng, tổ chức các sự kiện trong hoạt động công tác và phong trào cho thiếu nhi.

Hằng năm, luôn duy trì tổ chức từ 3 đến 4 sự kiện lớn như Lễ hội Ngày Tết Quê em, Lễ Hội Thiếu nhi 1/6, Lễ Hội Trung Thu và các hoạt động trại rèn luyện kỹ năng hè, và vào dịp Tết Nguyên Đán… Với vai trò chịu trách nhiệm chính trong công tác tổ chức, Phòng Tổ chức Sự kiện và Dịch vụ góp phần vào công tác tổ chức hoạt động cho thiếu nhi trên địa bàn thành phố, góp phần cụ thể hóa hơn nữa môi trường sinh hoạt và học tập cho đối tượng thiếu nhi. Tuy nhiên, hoạt động tổ chức sự kiện của phòng chỉ dừng lại ở các sự kiện kỷ niệm, tạo sân chơi cho các em thiếu nhi chứ không mang tính chất chuyên môn như các phòng khoa còn lại.